Kontakt och vägledning

Klicka på bilden för karta

Telefonnummer


0704 450 999

Adress


Sibyllegatan 69, 114 43 Stockholm

Kontakta mig

Ditt email har skickats.
Något gick fel. Prova igen senare eller maila manuellt till osteopatclinic@gmail.com.

Robert Shaw PhD – GDPR 2018 Sekretesspolicy 

 

Omfattning


Detta dokument hänvisar till personuppgifter, som definieras som information om någon levande person (en naturlig person som därefter kommer att vara
kallat dataämnet) som inte redan finns i det offentliga området.
Allmänna databeskyddsförordningen (GDPR), som är EU-omfattande och långt mer omfattande än dess föregångare till dataskyddslagen, tillsammans
med sekretess- och elektroniska kommunikationsförordningarna (PECR), försöka skydda och förbättra EU-registrerade rättigheter. Dessa rättigheter
täcka skyddet av personuppgifter, skydd mot olaglig behandling av personuppgifter och fri rörlighet för personuppgifter
data inom EU och dess lagring inom EES.

1 – Robert Shaw PhD baserad på Sibyllegatan 69, 114 43 Stockholm, som i det följande kallas osteopaterna i denna sekretesspolicy, är glatt att lämna följande information:

2 – Personuppgifter

a) För att tillhandahålla behandling kan osteopater kräva detaljerad medicinsk information. Vi samlar bara in vad som är relevantt och nödvändigt för din behandling. När du besöker vår övning kommer vi att göra anteckningar som kan innehålla detaljer om din medicinering, behandling och andra problem som påverkar din hälsa. Dessa data hålls alltid säkert, delas inte med någon som inte är involverad i din behandling, men för datalagringsändamål kan det hanteras av förvettad personal som alla har skrivit ett integritet och konfidentialitetsavtal. För att kunna behandla dina personuppgifter är det ett villkor för någon behandling som du ger ditt uttryckliga medgivande för att tillåta osteopater att dokumentera och behandla dina personliga medicinska data. Kontaktuppgifter som tillhandahålls av dig som telefonnummer, e-postadresser, postadresser kan användas för att påminna dig om framtida möten och tillhandahålla rapporter eller annan information om din behandling. Som en del av våra förpliktelser som primärvårdspersonal kan det finnas omständigheter som är relaterade till din behandling, pågående vård eller medicinsk diagnos som kräver att dina journaler delas ut med andra vårdgivare, t.ex. läkare, konsulter, kirurger och / eller sjukförsäkringsbolag. Där detta är nödvändigt kommer vi alltid att informera dig först om vi inte har en laglig skyldighet att följa.

b) För marknadsföringsändamål kan osteopaten också använda de kontaktuppgifter som du lämnat för att svara på dina förfrågningar, inklusive att ringa telefonkontakt och maila information till dig som praktiken tror kan vara av intresse för dig.

c) När du gör första kontakten med praktiken samtycker du till att Osteopater upprätthåller en marknadsföringsdialog med dig tills du antingen väljer bort (vilket du kan göra när som helst) eller vi beslutar att avstå från att marknadsföra våra tjänster. Osteopater kan ibland också agera på uppdrag av sina patienter i databehandlingens kapacitet, när vi kan marknadsföra andra utövare baserat på våra lokaler, som kanske inte är anställda av oss. Osteopater mäter inte dina uppgifter och du kan be om att bli avlägsnad från vår marknadsföringsdatabas genom att maila eller ringa praxis med hjälp av de kontaktuppgifter som lämnades i slutet av detta sekretessmeddelande.

d) Vissa grundläggande personuppgifter kan hämtas från dig från marknadsföringsformulär och undersökningar som du utför, från register över vår korrespondens och telefonsamtal och detaljer om dina besök på vår hemsida, inklusive men inte begränsat till personligt identifierande information som Internet Protocol ( IP) adresser.

e) Osteopaths hemsida använder cookies, vilket är en sträng information som en webbplats lagrar på en besökares dator och att besökarens webbläsare ger till webbplatsen varje gång besökaren returnerar. WordPress.org använder cookies för att hjälpa osteopater att identifiera och spåra besökare och deras hemsidaåtkomstpreferenser. Osteopaths webbplats besökare som inte vill ha cookies placerade på sina datorer bör ställa in sina webbläsare för att vägra cookies innan de använder Osteopaths hemsida.

f) Osteopater samlar bara in den information som behövs, så att vi kan erbjuda dig de tjänster du behöver, företaget säljer inte eller mäklar dina uppgifter.

3 – Rättslig grund för behandling av personuppgifter


Att uppfylla våra avtalsförpliktelser som erhållits genom uttrycklig patientintyg och berättigat intresse att svara på förfrågningar angående de tillhandahållna tjänsterna.

4 – Legitima intressen eftersträvade av osteopater


Att främja behandlingar för patienter med alla typer av hälsoproblem som anges för osteopatisk vård.

5 – Samtycke


Genom att godkänna detta sekretessmeddelande godkänner du att osteopater behandlar dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att använda postadressen, e-postadressen eller telefonnumret som anges i slutet av detta sekretessmeddelande.

6 – Upplysningar


Osteopater kommer att hålla din personliga information säker och säker. Endast personal som är engagerade i att tillhandahålla din behandling kommer att ha tillgång till dina patientrekord, även om vår administrationsteam får tillgång till dina kontaktuppgifter så att de kan göra avtal och hantera ditt konto. Osteopater kommer inte avslöja din personliga information om du inte är tvungen att, för att uppfylla lagliga skyldigheter, föreskrifter eller giltiga myndighetsförfrågningar. Övningen kan också tillämpa dess användarvillkor, inklusive att undersöka eventuella överträdelser av villkoren för att upptäcka, förebygga eller mildra bedrägerier eller säkerhets- eller tekniska problem. eller för att skydda mot överhängande skada på personens rättigheter, egendom eller säkerhet.

7 – Retention Policy

Osteopater kommer att behandla personuppgifter under hela behandlingen och fortsätter att lagra endast de personuppgifter som behövs åtta år efter att kontraktet har löpt ut för att uppfylla några lagliga skyldigheter. Efter åtta år kommer alla personuppgifter att raderas, såvida inte grundläggande uppgifter behöver behållas av oss för att uppfylla våra framtida skyldigheter gentemot dig, till exempel raderingsuppgifter. Rekord om minderåriga som har fått behandling kommer att behållas tills barnet fyllt 25 år.

8 – Datalagring


All data hölls i sverige. Osteopater lagrar inte personuppgifter utanför EES.

9 – Dina rättigheter som registrerade


När som helst när osteopater är i besittning av eller behandlar dina personuppgifter har alla registrerade följande rättigheter:

• Rätt till åtkomst – du har rätt att begära en kopia av den information vi håller om dig.

• Rätt till rättelse – du har rätt att korrigera uppgifter som vi har om dig som är felaktig eller ofullständig.

• Rätt att glömma – Under vissa omständigheter kan du be om de uppgifter vi har om dig att raderas från våra register.

• Rätt till begränsning av bearbetning – om vissa villkor gäller har du rätt att begränsa behandlingen.

• Porträttbarhet – du har rätt att få de uppgifter vi har om du överförts till en annan organisation.

• Rätt till invändning – du har rätt att göra invändningar mot vissa typer av bearbetning som direktmarknadsföring.

• Rätt att göra invändningar mot automatisk bearbetning, inklusive profilering. Du har också rätt att inte bli föremål för de rättsliga effekterna av automatisk bearbetning eller profilering.

Om osteopater vägrar din ansökan enligt rätten till tillgång kommer vi att ge dig en anledning till varför, som du har rätt att utmana juridiskt. På din begäran kan osteopater bekräfta vilken information den innehåller om dig och hur den behandlas.

10 – Du kan begära följande information:


• Identitet och kontaktuppgifter för personen eller organisationen (Osteopater) som har bestämt hur och varför att behandla dina data.
• Kontaktuppgifter för dataskyddsansvarig, om tillämpligt.
• Syftet med behandlingen samt den rättsliga grunden för bearbetning.
• Om behandlingen är baserad på osteopaternas legitima intressen och information om dessa intressen.

• De kategorier av personuppgifter som samlas in, lagras och behandlas.
• Mottagare (er) eller kategorier av mottagare som uppgifterna ska lämnas till.
• Hur länge data lagras.
• Detaljer om dina rättigheter att korrigera, radera, begränsa eller objekt till sådan behandling.
• Information om din rätt att återkalla samtycke när som helst.
• Hur man gör ett klagomål hos den behöriga svenska tillsynsmyndigheten.
• Om tillhandahållandet av personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsmässigt krav eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett kontrakt, som
såväl som om du är skyldig att lämna personuppgifter och eventuella konsekvenser av att inte lämna sådana uppgifter.

• Källan till personuppgifter om den inte samlades in direkt från dig.
• Eventuella detaljer och information om automatiserad beslutsfattande, såsom profilering och eventuell meningsfull information om logiken,
liksom betydelsen och de förväntade konsekvenserna av sådan behandling.

11 – För att få tillgång till vilka personuppgifter som hålls krävs identifikation


Osteopater accepterar följande former av identifiering (ID) när information om dina personuppgifter begärs: En kopia av ditt körkort, pass, födelseintyg och en försäkringsräkning som inte är äldre än tre månader. Minst ett av de fotografiska ID-listorna ovan och ett stöddokument krävs. Om osteopater är missnöjda med kvaliteten kan ytterligare information söks innan personuppgifter kan släppas. Alla förfrågningar ska göras skriftligen till oss på Robert Shaw PhD, Sibyllegatan 69, 114 43 Stockholm

12 – klagomål


Om du vill göra ett klagomål om hur dina personuppgifter behandlas av osteopater har du rätt att klaga till
oss. Om du inte får svar inom 30 dagar kan du klaga till den relevanta svenska tillsynsmyndigheten.

Kontaktuppgifterna är:
Robert Shaw +46 70 445 0999 eller email osteopatclinic@gmail.com